Ako sme pripravili Kmart na predaj Tescu.

Keď sme v OD Prešov zaviedli informačný systém, tak sa jeho prvými používateľmi stali naše účtovnícky. Postupne už naša práca v Prešove nebola len o tom, že prenesieme doklady do Košíc a tam sa spracujú. (Neznámo ako, neznámo kým.) Doklady sme si začali zadávať sami a postupne sa zaplňovali naše tabuľky v databáze. Eva a Ja sme pracovali toľko, koľko sme vedeli a Lýdia tiež veľa pracovala a naviac komunikovala s HQ. Práca bola náročnejšia ako v našich starých podnikoch nakoľko Kmart mal zavedené účty hlavnej knihy podľa pravidiel USA. Od nás sa očakávalo, že všetko budeme viesť tak, aby sa z údajov dala vypočítať naša CS hlavná kniha a z nej výkazy CS súvaha a CS výsledovka. Okrem „CS účtovníctva“ sme mali aj US tabuľky v programe Lotus 1-2-3, ktorý bežal v systéme Windows 3.1, Boli to výkazy prispôsobené pre Kmart a americké výkazníctvo. Хреново. Všetko sme robili dvojmo. Podľa normy Kmart aj podľa normy CS. Očakávalo sa, že všetko to budeme zadávať ručne. Ťukaním čísel zo zostavy ktorú vytlačil počítač do klávesnice počítača. Хреново.

Účty do hlavnej knihy (vedenej v databáze Oracle) sme si nemohli zavádzať sami a aj zavedeniu novej analytiky predchádzalo odsúhlaseniu všetkými obchodnými domami. Pamätám si, že pri každom syntetickom účte bol aj analytický účet číslo .999 s názvom Iný, iná, iné. Tam sa malo účtovať počas procesu odsúhlasenia trvalej analytiky, aby práca „odsýpala“. Proces schvaľovania trval dlho, preto nebolo ničím výnimočným, že naše nákladové a výnosové účty mali na analytike .999 aj 85% svojho obratu. Lýdia penila, Eva penila tiež, ale nedalo sa inak. Manažér v HQ z USA zodpovedný za účtovanie nám stále hovoril, že sa máme na niektoré veci dívať s nadhľadom. My sme samozrejme nepochopili načo je nám hlavná kniha, ktorá nám nepovie ani to aké je členenie našich nákladov a výnosov. Na takéto informácie sme určite nepotrebovali Oracle, stačil by nám jeden kockovaný zošiť.

Ja som si so Slunom dohodol sprístupnenie exportov. Hlavne ma zaujímal export dát hlavnej knihy do CSV formátu. Vo Foxpro som načítal tieto dáta a nad nimi Eva urobila preúčtovanie záznamov na účtoch .999 na normálne analytiky. V našom „udelátku“ sme si viedli zmysluplnú účtovnú osnovu a nad našimi dátami sme dokázali vytvárať desať súčtových výkazov. Takto predpripravené dáta sme potom načítali do Lotus 1-2-3. Vytvorenie tabuliek USA bolo už len CTRL+C a CTRL+V.  V našom „udelátku“ vo FoxPro som si pamätal aj pôvodné ID a číslo riadku z exportu Oracle. Preto ak sme už raz účet .999 preúčtovali na našu analytiku (aj keď neodsúhlasenú Kmartom), tieto zápisy sa automaticky preúčtovali aj po ďalšom importe o mesiac. Vždy sme opravovali len .999-kové záznamy aktuálneho mesiaca. Šetrili sme si prácu. Postupne ako sa zavádzali trvalé účty už tieto preúčtovania nezabrali veľa času. Stále sme však používali naše „udelátko“. Naozaj sa nám nezdalo rozumné prepisovať niečo z papiera, ktorý tlačil report Oracle do tabuľky Lotusu ručne.

Vedenie Kmartu s nami hralo takú hru. Keď bola uzávierka tabuliek USA šiesty deň v mesiaci, tak v piaty deň v mesiaci poslali, že schválili xy nových analytických účtov a žiadajú preúčtovať príslušné riadky dokladov účtované dočasne na  .999 na schválené analytiky. Termín okamžite a zaúčtovanie musí byť už premietnuté vo výkazoch do USA. Vo všetkých obchodných domoch ktoré používali len oficiálny program Sluna mali všetci v učtárni nočnú smenu a listovali v dokladoch aj niekoľko mesiacov dozadu a preúčtovávali. Tento postup sa opakoval každý mesiac. Хреново.

U nás nie. U nás som mal nočnú len ja a Eva. Importol som dáta do nášho „udelátka“. Eva preúčtovala .999 za aktuálny mesiac. Potom sme si pripravili data do tabuliek US Kmart. Ctrl+C a Ctrl+V a bolo. Výkazy sme na HQ vždy posielali ako prví. Pri elektronickej komunikácii Kmart veľmi dbal na firemnú kultúru. Každý sme dostali predpísaný podpis s presným popisom našej funkcie, názvom a číslom OD aj číslom nášho oddelenia. Ja som rebel, preto ak sme emailom posielali čokoľvek spolu s Evou, tak som vymyslel náš vlastný podpis. Podpisovali sme sa:

S pozdravom
Tandem z OD Prešov
Западная Украина

Pamätám si, že keď náš podpis prvý krát videla naša manažérka Lýdia skoro ju porazilo. Podpis sme ale nezmenili. Asi sme boli jediní, kto ignoroval predpísanú štábnu kultúru. Boli sme ale vždy prví pri odovzdávaní výkazov, tak nás každý v HQ akceptoval. Po čase nás v celom Kmarte začali volať Tandem zo Západnej Ukrajiny.

Raz som bol v Prahe na školení s manažérkou Lýdiou. Lydka chcela využiť čas a zájsť do HQ a prediskutovať nejakú „nutnú vec“ s finančným riaditeľom pre EU. Hovorím: „Nedostaneme sa ani za vrátnicu, ak nie sme dohodnutí!“ Lýdia tvrdohlavo, že ona to skúsi. Preč bolo moje čapované  pivo v staničnej reštaurácii. Tak sme dorazili na vrátnicu HQ v OD Máj. Pohľad do počítača. Nie, nie ste tu zapísaní. Nedá sa. Nepustím. Nemôžem. Lýdia trvala na tom, že sa má aspoň telefonicky spýtať asistenta manažéra, či..? Dobre a koho mám ohlásiť? Ja som jej povedal, povedzte, že prišiel tandem zo západnej Ukrajiny. Devucha s úsmevom vybehla zo svojej sklenenej vrátnice aj bez telefonovania. To som rada, že Vás poznávam, všetci tu o Vás hovoria, poďte ďalej, predstavím Vás asistentovi finančného riaditeľa EU. Viedla nás uličkou HQ ako oficiálnu delegáciu a Lýdia si vychutnala trosku mojej a Evininej slávy. Vtedy pochopila, prečo som sa začal podpisovať ako tandem. Viac náš podpis už nekomentovala.

Po čase keď sa zaviedlo účtovníctvo a postupne sa vypracovala aj celkom slušná oficiálna hlavná kniha Kmart, tak nastal čas na druhú etapu. Na začiatku roku 1993 sme v ČSFR zaviedli DPH. Na to potreboval Kmart zaviesť pokladne. Vtedy sme do obchodného domu dostali počítačové pokladne ICL ale nakúpili sme aj pokladnice Sharp. Značku Sharp som presadil ja a nakupovali sme ich pre celý Kmart (ČR aj SR) od firmy Elcom Prešov. Nákup sa realizoval v roku 1992 a Elcomu ako začínajúcej firme to veľmi pomohlo. Nikdy som nevzal žiadnu províziu. Ani vtedy nie. Majiteľ Elcomu na to však nezabudol. Keď moja firma Jantar Slovakia chcela byť naďalej servisné stredisko Elcomu aj bez zaplatenia veľkých a nezmyselných poplatkov ktoré si Elcom vymyslel, tak nám stredisko zrušil. Bol som za ním osobne a pamätal si ma, udelil mi na vysvetlenie čas jazdy vo výťahu a dozvedel som sa, že sa inak nedalo. Stará pravda hovorí: Urob čertovi dobre, peklom sa ti odmení. Ale nevadí to, Kmartu to vtedy pomohlo a pomohlo to aj ľuďom v Prešove, ktorí v Kmarte aj Elcome pracovali. Dobro prevážilo nad zlom.

Zavedenie pokladničného systému a DPH bola naša posledná veľká akcia pre Kmart. Po tejto akcii sa už začalo šuškať, že Kmart v EU končí a predáva všetky prevádzky Tescu. Všade sa šetrilo, nič sa nenakupovalo, nakoľko Tesco si aj tak zavedie vlastné programy. Tesco používa dobrý pokladničný systém vyvinutý firmou v Tel Avive. Smiali sme sa, že okrem anglického jazyka sa budeme musieť naučiť ešte aj hebrejsky. Nakoľko som nevedel, či sa mám učiť hebrejčinu arabskú, jeruzalemskú alebo tú modernú, tak som to vzdal. Tri hebrejčiny naraz by som nezvládol. 🙂 Ako som už písal založili sme si vlastnú firmu Hajasoft a ja som po Kmarte zaviedol pokladne aj v DT Prešov. Potom som už naplno pracoval len pre Hajasoft. Život mi ale doprial ešte asistovať aj pri pokladničnom systéme Tesca. Komunikoval som s technikom v Tel Avive. Samozrejme hovoril celkom plynne Rusky aj Anglicky. Teda dohovorili sme sa veľmi rýchlo. Jeho rodina pochádzala z Odesy a ak by bolo viac času, tak by som určite zistil, že jeho rodným jazykom je Jidiš (ייִדיש). Svet je malý.

Ako som sa dozvedel neskôr, to že sa nám podarilo osamostatniť OD Prešov od Košíc a zaviesť systém informačnej sústavy ako aj pokladničný systém zvýšilo hodnotu OD Prešov. Kmart na tom dobre zarobil, ale šťastie sa usmialo aj na nás. Lýdia pracovala pre Tesco až do svojho dôchodku na pozícii ekonomickej manažérky a ja som pracovne spoznal Ing. Evu Husovskú, najlepšiu firemnú spoločníčku ktorú som si mohol v živote priať. Práca pre Kmart naštartovala naše podnikanie a naučila nás mnohému novému. Ako stále v mojom živote, všetko krásne bolo ešte pred nami. Na všetko krásne som sa veľmi tešil.

Takto sme pripravili Kmart na predaj Tescu a dodnes sme radi, že sme boli pri tom.

Neprešlo jazykovou úpravou!