O mne…

Svoj život považujem za úspešný príbeh. Seba za úspešného chlapíka, otca troch detí a vzorného manžela, aj spoločníka. Ľudia, ktorí ma poznajú mi často hovoria, že som toho v živote zažil toľko, že ak by som zajtra zomrel, tak som toho prežil mnohokrát viac ako moji  rovesníci. Ja im odpovedám, že určite sa ešte nechystám zomrieť, a teda som ešte určite neskončil. Život ma baví. Viac o mne a mojom živote sa dozviete v mojom blogu na tejto stránke, ktorý bude postupne vznikať. 🙂

Mojou celoživotnou láskou je štúdium rôznych teoretických ako aj praktických metód riadenia organizácie, riadenia procesov, manažovania zmien, optimalizácie štruktúr… 🙂 Zaoberám sa chaosom, teóriou zvratu, dokonalou konkurenciou, teóriou hier, logikou… V poslednej dobe ma oslovila dostatočne všeobecná teória riadenia. Fascinuje ma riadenie bez vytvorenej riadiacej štruktúry, zdanlivo teda, bez podpory systému. Teším sa z každého nového poznatku a každej novej skúsenosti. Štúdium riadenia procesov teda určite ostane moja celoživotná milenka.