Život v Žiline

Prvý máj bol pre našich komunistov ten naj… sviatok. Nebolo v komunistickej ideológii nič dôležitejšie. Na uliciach organizovali jednotlivé základné organizácie KSČ podnikov a škôl účastníkov prvomájového pochodu. Na prvý […]

Na začiatku tretieho ročníka sa po našej odbornej katedre začalo šuškať, že k nám príde kapacita zo špeciálnej výroby z Martina. Človek z praxe, špičkový odborník. Naozaj sme sa veľmi […]

Druhou katedrou, ktorú som navštevoval prvý aj druhý rok veľmi často, bola katedra fyziky, elektrotechnickej fakulty. Na tejto katedre si pamätám hlavne jedno meno: Ing. Ivo ČÁP, CSc. bol prísny […]

Katedra matematiky bola pre mňa, prvé dva roky môjho štúdia, kľúčovou katedrou školy. Viedol ju doc. RNDr. Pavol GREŠÁK, CSc. (viac TU!) Bol to uznávaný matematik a elektrikárom a „kockáčom“ […]